De kant van de mannen. Toiletten en urinoirs. Ook voor de kleine mannen.