Gevonden voorwerpen worden maximaal 2 maanden bewaard. Heeft de eigenaar zich niet gemeld? dan worden de spullen vernietigd