Op 15 maart zijn er aanvullende maatregelen afgekondigd door de regering. Wij conformeren wij ons aan de aanbevelingen van de regering en de medische specialisten. Daarnaast zijn er maatregelen vanuit de veiligheidsregio en adviezen van de NUSO.

Dit betekent dat alle activiteiten van de speeltuin miv vandaag t/m 06 april worden opgeschort. Dit betekent dat de speeltuin gesloten blijft tot nader order.

Wij als bestuur betreuren dat we deze maatregel hebben moeten nemen, maar u zult begrijpen dat de volksgezondheid een nationaal belang is.