Zaterdag 11 maart van 11.00 uur tot 14.00 uur:

Gezellighe kinderkledingbeurs in het verenigingsgebouw van de speeltuin. Iedereen is welkom!

Wil je zelf kleding aanbieden? Stuur dan je aanmelding naar ons emailadres info@speeltuindekorenbloem.nl voor het reserveren van één of meerdere tafels. Het verschuldigde bedrag van € 2,50 per tafel dient gelijk overgemaakt te worden op rekeningnummer NL60 INGB 0000905308 t.n.v speeltuinvereniging de Korenbloem. In de omschrijving vermeld je “kledingbeurs + je naam en adres”.

algemene informatie

Pagina 1

Pagina 2

Met vriendelijke groet,

Speeltuinvereniging de Korenbloem